Ateina žiema. Jūsų automobilis su dyzeliniu varikliu. Ką daryti?

Pagrindinės problemos, atsirandančios automobilių su dyzeliniais varikliais savininkams žiemos metu – tai šalto variklio užvedimas ir parafino išsiskyrimas dyzeliniuose degaluose (taip vadinamas kuro “užšalimas”).

Kad šaltas variklis užtikrintai užsivestų, jį turi gerai sukti starteris, o oras degimo kameroje turi būti įšilęs iki reikiamos temperatūros.

Kad variklis gerai suktusi, reikia naudoti tepimo alyvą su atitinkančiu sezoną klampumu. Kuo mažesnio klampumo alyvą (šaltam stovyje) Jūs naudojate, tuo didesni bus starterio apsisukimai ir tuo lengviau užsives variklis. Nustatyti sąlyginį alyvos klampumą galima iš jos ženklinimo. Klampumas šaltame stovyje – tai pirmas skaičius alyvos ženklinime. Pavyzdžiui, naudojant alyvą 5W-40, variklį galima užvesti be papildomo alyvos pašildymo iki –30°C…-35°C temperatūros, o naudojant 15W-40 – iki -10°C…-15°C temperatūros.
Antra greito variklio prasukimo sąlyga – tvarkingas starteris.

Trečia sąlyga, kad starteris gerai prasuktų variklį – tai akumuliatoriaus, skirto dyzeliniams varikliams naudojimas. Dyzelinių variklių akumuliatoriai, sukantis starteriui, išskiria didesnę srovę. Dyzeliams naudojami akumuliatoriai turi norminę starterinę srovę ne mažesnę kaip 500A pagal SAE sistemą, arba 360A pagal IEC sistemą. Šie duomenys turi būti nurodyti akumuliatoriaus etiketėje.

Tam, kad oras variklyje įšiltų iki dyzelinių degalų savaiminio užsiliepsnojimo temperatūros – iš pradžių reikia pašildyti orą prieškamerose pakaitinimo žvakių pagalba. Jeigu Jūsų automobilio variklyje žvakės yra neveikiančios, tai užvesti variklį praktiškai nepavyks. Žvakes patikrinti galima ir pačiam. Tam reikia muimti srovę tiekiantį laidą (arba ištįsinę jungtį) nuo žvakių ir su kontroline lempute, prijungta prie akumuliatoriaus klemos “+”, iš eilės prisiliesti prie kiekvienos žvakės kontakto. Jei žvakė dirbanti, tai lemputė užsidegs. Nedirbančias žvakes būtina pakeisti. Jei visos žvakės tvarkingos, tuomet patikrinkite, ar pašildymo metu į žvakes paduodama reikiama įtampa. Įtampa turi būti pagal techninius reikalavimus duotam varikliui.

Kita kuro savaiminio užsiliepsnojimo sąlyga – esamas spaudimas cilindruose. Kitais žodžiais, ar yra kompresija cilindruose. Mažiausia leistina kompresija dyzeliniams varikliams, priklausomai nuo jų konstrukcijos, yra 24 – 28 atm. Jeigu Jūsų automobilio variklis labai susidėvėjęs ir komresija labai maža, tai esant žemai temperatūrai starteriu užvesti jį bus labai sunku. Tuomet vienintelė reali išeitis – tai užvesti variklį velkant (buksyruojant) automobilį. Tačiau, reikia turėti omeny, kad užvedinėti variklį velkant reikia 15-20 km/h greičiu ir įjungus 3 arba 4 pavarą. Sankabą velkant reikia atleisdinėti labai švelniai, nes kitaip gali atsitikti, kad peršoks arba nutrūks variklio paskirstymo veleno pavaros diržas. Būkite labai atsargūs užvedant vilkimo būdu!

Na ir savaime aišku, kad variklis ir starteris turi būti nesugedę, o akumuliatorius gerai įkrautas. Tada Jums lieka pasukti užvedimo raktelį, pakaitinti pašildymo žvakes ir užvesti variklį.

Dabar truputį apie parafino išsiskyrimą degaluose (taip vadinamą degalų “užšalimą”). Pats parafino išsiskyrimas degaluose nėra pavojingas varikliui ir degalų sistemai. Bėda yra tai, kad susidarantys parafinai nusėda švaraus valymo degalų filtre ir užklijuoja filtruojančio popieriaus skylutes, ko pasekoje degalai neprabėga pro filtrą ir variklis pradeda dirbti su pertrūkiais ir gęsti. Ką tuomet daryti? Pirmiausia reikia patikrinti degalų būklę. Jeigu degalai neskaidrūs ir sutirštėję, su parafino grandinėmis, tai tuomet reikia nupilti juos iš bako, pakeisti degalus ir degalų filtrą. Jeigu degalų skaidrumas sumažėjo neskaidriai, tai gali pakakti degalų filtro pakeitimo. Labai rekomenduojame žiemos metu naudoti papildomus degalų priedus, trukdančius susidaryti parafinui. Skirtingų firmų šie priedai vadinami įvairiai, pavyzdžiui, Anti-Gel, Stopo-Gel… Turėkite omeny, kad į jau sutirštėjusius degalus pilti priedus yra beprasmiška, jie nepadės. Pilti juos reikia į nesušalusį kurą, geriausia kuro užpylimo metu. Turėkite omeny, kad parafinų susidarymas vasariniuose dyzeliniuose degaluose gali prasidėti, kai temperatūra yra žemesnė negu 0°C, o žieminiuose degaluose, kai temperatūra žemesnė nei -15°C.

Jeigu pas Jus vis dėlto iškilo problemų su dyzelinio variklio eksploatavimu, tai atvykite pas mus ir mūsų specialistai mielai Jums padės. Taip pat Jūs galite gauti konsultaciją arba užsirašyti pas mus automobilio remontui telefonu +370 5 2152522. 

(bus tęsinys)
1
2
3
4
5
6
7